5 fasenmodel basisvertrouwencoaching

Basisvertrouwencoaching biedt professionele ondersteuning aan jongeren en volwassen die zich herkennen in de signalen en klachten van verminderd basisvertrouwen. Het doel is om je te helpen bij het herkennen van deze patronen en je te helpen bij het ontwikkelen van gezond basisvertrouwen.

Mijn coachingstrajecten bestaan uit een 5 fasenmodel. Dit is een overzichtelijke coachingsmethode waarmee ik je individueel begeleid. Dit model biedt structuur aan mij als coach en jou als cliënt.

De fasen van dit coachtraject kunnen door elkaar lopen. Ook kan het tempo per cliënt verschillen.

De fasen van het coachingstraject zijn:

  • Intakefase: kennismaking en het in kaart brengen van persoonlijke uitdagingen en doelen.
  • Start-verkenningsfase: signalen van het gemis van basisvertrouwen duidelijk maken en vaststellen welke factoren hierop van invloed zijn geweest.
  • Werk-groeifase: kansen op groei zichtbaar maken en het basisvertrouwen versterken door inzicht te krijgen in gedragspatronen, gedachten, emoties en behoeften.
  • Bewustwordingsfase: verdieping van het bewustzijn en versterken van het basisvertrouwen.
  • Veranderingsfase: ontwikkelen, vergroten en versterken van het basisvertrouwen en integreren van nieuwe inzichten en vaardigheden in het dagelijkse leven.

Direct een afspraak maken

Je kunt hie een afspraak maken voor een gratis online oriëntatiegesprek.