Visie en methodieken

Als zijnsgeoriënteerd coach heb ik mij gespecialiseerd in het thema basisvertrouwen. Ook ben ik ervaringsdeskundige. Lees hierover meer in Over mij. Het kan al misgaan in de baarmoeder, maar ook tijdens geboorte of door een trauma in je kinderjaren. Ook heftige gebeurtenissen en negatieve ervaringen in je kindertijd kunnen een verminderd basisvertrouwen tot gevolg hebben. Tijdens mijn basisvertrouwencoaching combineer ik verschillende visies en methodieken op het gebied van basisvertrouwen, trauma en hechting. Denk bijvoorbeeld aan Zijnsoriëntatie, IoPT en de CREFT-Methode.

Juist door verschillende inzichten en werkmethoden toe te passen, krijg je een dieper inzicht in de achtergronden van jouw problematiek. We vertalen dit naar persoonlijke uitdagingen. Daardoor groeit jouw innerlijk leiderschap en jouw basisvertrouwen.

Ik heb trainingen en opleidingen gevolgd in het omgaan met trauma en hechting. Ik heb me verdiept in factoren die leiden tot verminderd basisvertrouwen. Vier jaar lang volgde ik de gecertificeerde opleiding aan het Centrum Zijnsorientatie tot professioneel zijnsgeoriënteerd coach. Daarbij raakte ik geïnspireerd door het werk van Chris Kersten en Hans Knibbe. De opleiding combineerde dieptepsychologie, psychotherapie en spirituele inzichten. Dit bracht mij dichter bij mijn ware ‘zelfbewuste ik’. Mijn essentie. Dat wil ik ook voor jou mogelijk maken.

Zijnsoriëntatie biedt inzicht in de belemmeringen en blokkades die ons dagelijkse parten spelen. Het werkt bevrijdend dit te doorzien en er iets aan te doen. De essentiële kern van je persoonlijkheid is er nog en kan weer gaan bloeien. Mijn inspiratiebronnen zijn onder andere het Tibetaans boeddhisme, humanistische therapievormen en het werk van Almaas. 

Het doel van deze opleiding is om steeds meer in contact te zijn met het hier en nu, zonder strijd, in vrede met onszelf en de situatie. Dit bereiken we door bewustzijnstraining, door het aanleren van positieve en opbouwende zelfbegeleiding en door dieptepsychologische begeleiding. Zijnsoriëntatie is uitgegroeid tot een modern levenskunstpad en wordt op verschillende manieren toegepast. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het positief effect heeft op persoonlijk geluk en welzijn.

www.zijn.nu

Tijdens een training over basisvertrouwen en hechting bij het IKEV-instituut raakte ik geïnspireerd door het werk van Baukje van Leeuwen. Zij is de grondlegster van de CREF-methode (Circle Reprint Emotional Foundation). Deze methode ondersteunt het herstel van aangetast basisvertrouwen.

De CREF-methode gaat op zoek naar de oorzaak van sociale, emotionele en fysieke problemen. De methode herstelt de natuurlijke veerkracht en biedt een oplossing voor hechtingsproblematiek en onvervulde behoeften. Dit gebeurt zonder medicijnen. Uitgangspunt is dat iedereen uniek is. Mensen van alle leeftijden kunnen met deze methode succesvol worden behandeld. Ze kunnen hiermee hardnekkige negatieve patronen omvormen naar positieve.

De CREF-methode is geschikt voor iedereen met problemen heeft door een verminderd basisvertrouwen. Deze methode draagt bij aan een grotere levenskwaliteit. 

www.ikev.nl

Tijdens een training van ‘Theartofbeingyourself’ raakte ik geïnspireerd door het werk van Franz Ruppert en Vivian Broughton. Zij zijn de grondleggers van de Identity oriented PsychoTrauma theorie (IoPT). Deze visie is gebaseerd op kennis en inzichten uit de hechtingstheorie, ontwikkelingspsychologie, psychotraumatologie en de effecten van onze levensomgeving op ons persoonlijk welzijn.

Via opstellingsmethoden uit de traumabiografie kreeg ik inzicht in wat zich in de pre-verbale en kindertijd afspeelde. De focus ligt op het werken met verlangen en het begrijpen van de oorzaken van relatieconflicten, psychische problemen en lichamelijke klachten.

IoPT biedt een psychologische en ervaringsgerichte visie op het ontstaan van (vroegkinderlijke) trauma’s. Het helpt je bij het erkennen van innerlijke ‘splitsingen’ en het uiten van geblokkeerde gevoelens. Hierdoor kun je traumatische ervaringen verwerken.

Trauma’s hebben vaak grote invloed: ze staan succes en goede relaties in de weg, je voelt je minder gelukkig en minder zelfverzekerd. Ook heb je dan vaak moeite met het maken van goede keuzes. Ze zijn een sta-in-de-weg om liefde te voelen en te geven. Door mijn inzichten en kennis van IoPT kan ik je helpen bij het verwerken van je trauma’s. Daarmee herstelt ook je basisvertrouwen.

Werken met een levensverhaal is een effectieve therapeutische werkvorm om basisvertrouwen te verbeteren. We kijken samen naar je persoonlijke verhaal en levenservaringen. Zo krijgen we inzicht in hoe jouw basisvertrouwen is ontstaan en welke factoren hier invloed op hebben. Door jouw levensverhaal als uitgangspunt te nemen, kunnen we samen patronen en thema’s zichtbaar maken die invloed hebben op jouw basisvertrouwen. Als we deze patronen begrijpen, kunnen we samen een plan maken om jouw basisvertrouwen te versterken.

Direct een afspraak maken

Je kunt hier een afspraak maken voor een gratis online oriëntatiegesprek.