Wat is basisvertrouwen

Basisvertrouwen is een belangrijk onderdeel van persoonlijke groei, welzijn en geluk. Het is belangrijk voor je welzijn, zowel mentaal als emotioneel. Positieve en negatieve ervaringen in de opgroeifasen hebben invloed op het basisvertrouwen dat je uiteindelijk ontwikkelt. 

Het basisvertrouwen bepaalt hoe je jezelf ziet, hoe je contact maakt met anderen en hoe je omgaat met stress en uitdagingen. Met een gezond basisvertrouwen heb je een positief beeld van jezelf. Je bent zelfverzekerd en hebt een innerlijk gevoel van veiligheid. In moeilijke momenten kun je hierop terugvallen. Je staat in een goede verhouding met jezelf, met je gedachten en gevoelens. Je grondhouding is realistisch, liefdevol, helder en positief. Je bent niet per se afhankelijk van de waardering, erkenning en mening van een ander om je goed te voelen. Je bent op een bepaalde manier mild voor jezelf. Je bent je ook bewust van je plek in de wereld, je mag er zijn. Je weet dat je ‘een kind bent van je jeugd’: jouw waarheid, de liefde die je geeft en het beeld dat je van jezelf hebt, vinden hun oorsprong in je jonge jaren. Je begrijpt dat omstandigheden in je kindertijd jouw waarheid, liefde en ego hebben gevormd.

Met voldoende basisvertrouwen kun je rustig vanuit je grondhouding leven, genieten van het ‘zijn’ en doen wat je wilt

Je hebt een ontspannen houding en voelt de vrijheid om keuzes te maken. Je staat onbezorgd in het leven en gaat op een gezonde manier om met je gevoelens en gedachten. Basisvertrouwen betekent vertrouwen hebben in jezelf en tegelijkertijd vertrouwen hebben in de ander.

Als volwassene met voldoende basisvertrouwen durf je hulp aan te nemen en durf je openlijk te communiceren over je gevoelens. Je ontwikkelt gezonde en veilige vriendschappen en relaties en hebt vertrouwen in de kwaliteit van het leven.

Kinderen met voldoende basisvertrouwen tonen genegenheid, zoeken troost bij opvoeders, leren goed op school en ontwikkelen sociale contacten met andere kinderen. Je bent je bewust van je lichamelijke en innerlijke behoeften. Ook heb je inzicht in de overlevingsmechanismen, strategieën en patronen die je gebruikt om onvervulde levensbehoeften en emotionele pijn die daar mogelijk het gevolg van is, te verzachten of te voorkomen.

Basisvertrouwen betekent: een gezond zelfvertrouwen. Je innerlijk is een veilige basis, waar je met een gerust hart op terug kunt vallen.

Een gebrek aan basisvertrouwen kan leiden tot knagende gevoelens en minder levensgeluk. Het is daarom belangrijk je basisvertrouwen te versterken. Je bent dan in staat destructief gedrag achter je te laten. Gedrag waar je elke keer weer tegenaan loopt en dat je niet verder helpt. Ook ‘overleven’ wordt dan steeds meer ‘gelukkig leven’. Je leert jezelf te accepteren zoals je bent en mild te zijn voor jezelf.

Hieronder vind je belangrijke kenmerken van gezond basisvertrouwen.

Met gezond basisvertrouwen beschik je over kenmerken die ervoor zorgen dat je je mentaal en emotioneel goed voelt. Dit omvat onder andere:

 • het vermogen je te uiten en kwetsbaar te zijn;
 • het vermogen je over te geven aan nieuwe ervaringen;
 • een gezonde dosis zelfvertrouwen om je goed te voelen;
 • het vermogen verbinding aan te gaan met anderen en te weten: ‘ik mag er zijn;
 • een positief zelfbeeld en een innerlijk gevoel van veiligheid als anker in jezelf;
 • het vermogen je aan te passen, waarbij je vasthoudt aan je eigen levensbehoeften;
 • een uitstraling van rust en ontspanning, je voelt welke signalen jouw lichaam je geeft;
 • je bent je bewust van hoe jouw waarheid, liefde en ego zich vanuit je kindertijd hebben gevormd;
 • inzicht in ‘gezond gedrag’ en ‘ongezond gedrag’ en de overlevingsmechanismes die je in het verleden hebt ontwikkeld;
 • het vermogen niet per se afhankelijk te zijn van de waardering, erkenning en mening van anderen om je goed te voelen;
 • het vermogen om te leven vanuit een positieve grondhouding waarmee je handelt met vertrouwen in jezelf, in anderen en in je omgeving:
 • vertrouwen in je eigen innerlijke binnenwereld van emoties en gedachten. Je kunt deze emoties en gedachten toelaten, uiten, reguleren en verwerken;
 • het vermogen veilige, liefdevolle, gezonde en intieme relaties aan te gaan en daarin je eigen autonomie te behouden en op een gezonde manier je grenzen aan te geven;
 • je bent je bewust van je lichamelijke en innerlijke levensbehoeften en hebt inzicht in de overlevingsmechanismen, strategieën en patronen die je toepast om emotionele pijn die nog rest uit je kindertijd te verzachten;
 • een stevige, veilige basis waarop je kunt terugvallen als steun voor jezelf.
 • het vermogen om te leven vanuit je ware en bewuste ‘ik’. Je hebt voldoende ‘zelfkracht’.
 • je grondhouding is realistisch, liefdevol, helder, bewust, rustig, waarachtig, positief en veilig. Hiermee maak je contact met je denken en voelen. Dit bepaalt hoe je handelt in de wereld.
 • het vermogen om de levenskwaliteiten van het ‘zijn’ te ervaren, zoals: compassie, liefde, gevoel van veiligheid, innerlijke kracht, rust, vreugde, intimiteit, verbondenheid, vrijheid, waarachtigheid, waardigheid, bewustzijn, helderheid.