Doelgroep

Heb je klachten die samenhangen met verminderd basisvertrouwen? Bijvoorbeeld: ben je opgegroeid in een onveilige omgeving? In een omgeving waarin je ouders, opvoeders of gezinsleden ziek, getraumatiseerd of verslaafd waren? Of psychische problemen hadden? Zijn er misschien tijdens zwangerschap al factoren aan te wijzen die een negatieve invloed hebben gehad op jouw basisvertrouwen als kind? Denk aan alcoholverslaving en ernstige depressie bij je moeder. Heb je gebrek aan liefde en steun ervaren? Moest je taken van je ouders overnemen? Mogelijk heb je daarom een laag zelfbeeld en een gevoel van onveiligheid. Dit kan zich uiten in gedragsproblemen, hechtingsproblemen en emotionele problemen. Ook op latere leeftijd.

Verminderd basisvertrouwen kan knagen aan het fundament van je bestaan en daarmee aan je levensgeluk.

Als je geen grip hebt op je leven kan basisvertrouwencoaching je helpen om inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan. Hiermee kun je dan aan de slag.

Iedereen wil graag een positieve bijdrage leveren en van betekenis zijn in het leven. We willen dat ons handelen positief wordt begrepen, gezien en gewaardeerd. Met een groter basisvertrouwen lukt dit beter. Maar ook: hoe zijn de levensbehoeften in je kinderjaren vervuld? Voelde je je gesteund en gestimuleerd in het gezin waarin je opgroeide? Had je ouders en verzorgers die emotioneel met je meeleefden? Het is allemaal essentieel voor de manier waarop je nu als volwassene in het leven staat.

Opgroeien in een onveilige omgeving kan leiden tot destructieve gedragspatronen. Hoe ben je opgegroeid? Heb je de menselijke behoefte aan liefdevol contact kunnen ontwikkelen? Heb je de mogelijkheid gehad je te hechten aan je vader of moeder of andere gezinsleden? Dit kan invloed hebben op je latere relaties. Je hecht je vaak later aan mensen en liefdespartners zoals je dat in je jeugd zelf hebt meegemaakt.

Patronen die je als kind ontwikkelt, blijven zich in de volwassen leeftijd herhalen: in relaties, privéleven en je werk. De invloed van je ouders en verzorgers op je emotionele, rationele en sociale ontwikkeling is van wezenlijk belang. Als dit misgaat, kun je je onvrij voelen. Soms een leven lang. Lichamelijke problemen en gedragspatronen kunnen je belemmeren te leven zoals je écht bent, zoals je écht wilt. De coaching helpt je om deze patronen zichtbaar te maken en aan te pakken. Je voelt je vrijer en gelukkiger.

Je kunt last krijgen ‘met jezelf’ als je in je kinderjaren onvoldoende kans hebt gehad om een waardevast basisvertrouwen te ontwikkelen. Hoe vorm je dan je identiteit? Je kunt een laag zelfbeeld ontwikkelen. Je kunt moeite hebben om evenwicht te vinden in je leven. Een gezond basisvertrouwen ontwikkel je vanuit een veilige hechting met je ouders of de mensen die je opvoeden.

Door onvervulde levensbehoeften als kind kun je je afsplitsen van je eigenwereld binnen. Je kunt het contact met jezelf verliezen. Je kunt een bepaalde leegte ervaren. Gevoelens als angst, boosheid, verdriet, schaamte en schuld kunnen dan de overhand krijgen. Je trekt je dan terug en doet niet meer mee. Deze dominante negatieve gevoelens kunnen leiden tot uitstellen van dingen die moeten gebeuren, tot je altijd maar aanpassen, tot passiviteit of sabotage. Dit kan ontstaan door langdurig chronische stress, spanning, angst en andere klachten die voortkomen uit de situatie waarin je bent opgegroeid.

Je komt dan in een overlevingsmodus, met bijbehorend gedrag. Als je hier niets aan doet, kan dit je hele leven ‘een last zijn’. Basisvertrouwencoaching helpt je om deze patronen duidelijk te krijgen en aan te pakken. Dit levert je vrijheid en levensgeluk op.

Direct een afspraak maken

Je kunt hier een afspraak maken voor een gratis online oriëntatiegesprek.