Klachten en signalen basisvertrouwen

Basisvertrouwen is de grond onder persoonlijke groei, welzijn en geluk. Het is belangrijk om je mentaal en emotioneel goed te voelen.

Verminderd basisvertrouwen kan ook op latere leeftijd een groot probleem zijn. Het kan leiden tot een laag zelfbeeld, een gevoel van onveiligheid en leven onder ‘hoogspanning’. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot gedragsproblemen, lichamelijke problemen, hechtingsproblemen en emotionele problemen. Een tekort aan basisvertrouwen kan je belemmeren en je vrijheid beperken. Dit kan ervoor zorgen dat je er niet toe komt om écht te doen wat je wilt. Gevoelens als angst, boosheid, verdriet, schaamte en schuld kunnen dominant worden. Dit leidt dan bijvoorbeeld weer tot uitstelgedrag, je aanpassen waar dat niet hoeft, passief gedrag of sabotage. Daardoor verstoort het contact met wie je werkelijk bent. Dit kan verlatingsangst en bindingsangst tot gevolg hebben. Je voelt je onzeker en uit balans. Een tekort aan basisvertrouwen kan knagen aan het fundament van je bestaan en daarmee aan je levensgeluk.

Je kunt dan last hebben van:

 • chronische stress
 • chronische alertheid
 • chronische angst
 • overbezorgdheid
 • achterdocht
 • laag zelfvertrouwen
 • bindingsangst en verlatingsangst
 • overgevoelig zenuwstelsel
 • je te verantwoordelijk voelen
 • laag zelfbeeld
 • altijd op zoek zijn naar erkenning en waardering van anderen
 • perfectionisme en faalangst
 • vermijdingsangst, uitstelgedrag, sabotagegedrag
 • ontkenningsgedrag, afleidingsgedrag
 • moeite met veranderingen
 • behoefte aan voorspelbaarheid en controle
 • manipulatief gedrag
 • gedragsproblemen
 • depressiviteit
 • leer- en ontwikkelingsproblemen
 • somberheid 
 • kenmerken van PTSS
 • kenmerken van ADHD
 • moeite met autonomie en grote afhankelijkheid
 • moeite met liefdevolle, gezonde, intieme relaties
 • moeite met grenzen aangeven
 • moeite om te ontspannen
 • overweldigende emoties en problemen om deze in de hand te houden
 • dissociëren (losraken van jezelf en je omgeving)
 • trauma response-achtig gedrag
 • slachtofferrol, reddersrol
 • gevoelig voor verslaving en overmatig gebruik van medicatie
 • onstilbare behoefte aan waardering en erkenning
 • vermoeidheid
 • verminderde weerstand
 • chronische ziekten
 • verhoogde spierspanning 
 • onverklaarbare lichamelijke klachten