Basisvertrouwencoaching

Basisvertrouwencoaching richt zich op het versterken van het basisvertrouwen.

Vanuit mijn praktijk werk ik samen met collega’s uit de reguliere en alternatieve gezondheidszorg. Zo bieden we je de beste zorg. Tijdens de oriëntatie en intake kijk ik of jouw klachten passen binnen de mogelijkheden van mijn praktijk. Zo ja, dan kunnen we een traject starten. Het oriëntatiegesprek is gratis.
Soms is het nodig samen te werken met andere hulpverleners of door te verwijzen. Bijvoorbeeld bij ernstige klachten of problematiek. Basisvertrouwencoaching kan een waardevolle aanvulling zijn op de reguliere zorg.

Direct een afspraak maken

Je kunt hier een afspraak maken voor een gratis online oriëntatiegesprek.