KOPP/KOV

Basisvertrouwencoaching is een professionele ondersteuning als je als jongere of volwassene bent opgegroeid in een onveilige omgeving. Bijvoorbeeld omdat je ouders of gezinsleden kampten met psychische problemen of verslavingsproblemen. Als kind van ouders met psychische problemen (KOPP) en als kind van ouders met verslavingsproblemen (KOV) loop je een groter risico dat je ook zelf psychische problemen krijgt. Of zelf verslaafd raakt. Je schoolprestaties kunnen eronder lijden. Ook kun je problemen ervaren met het aangaan en onderhouden van relaties. Mogelijk heb je moeite met het aangeven van je eigen grenzen. Basisvertrouwencoaching helpt je om hier weer goed me om te gaan. De coaching is prima te combineren met de reguliere zorg.

1 op de 6
In Nederland groeien ruim 577.000 kinderen onder de 18 jaar op met een ouder met psychische problemen of verslaving. Dit is 1 op de 6 kinderen. KOPP/KOV-kinderen kunnen thuis bijvoorbeeld te maken krijgen met:

  • onvoorspelbaar gedrag;
  • minder emotionele ondersteuning;
  • veel huishoudelijke taken;
  • zorgen om het welzijn van vader of moeder;
  • schuld- en schaamtegevoelens:

Op volwassen leeftijd kan dit leiden tot problemen in relaties en een extreem verantwoordelijkheidsgevoel. Deze kinderen lopen een groter risico op het ontwikkelen van psychische problemen of een verslaving, in hun jeugd en als volwassene.

Invloed op basisvertrouwen
Deze factoren hebben invloed op het basisvertrouwen. Dit uit zich in gedragsproblemen, hechtingsproblemen, sociale en emotionele problemen. Een lager basisvertrouwen kan knagen aan het fundament van je bestaan, en daarmee aan je levensgeluk.

Basisvertrouwencoaching
Basisvertrouwencoaching kan je helpen bij het versterken van je basisvertrouwen en het verminderen van gedrags- en emotionele problemen. Ook kan het je relaties verbeteren en je leren beter je grenzen aan te geven. De coaching bestaat uit individuele sessies waarin je inzicht krijgt in je eigen situatie. Je ontwikkelt vaardigheden om hier goed mee om te gaan.

Basisvertrouwencoaching kan een goede aanvulling zijn op de reguliere hulpverlening. Het helpt je bij het versterken van je zelfvertrouwen. Je bent beter in staat om met de uitdagingen van het leven om te gaan. We gaan in gesprek en kijken of jouw klachten en signalen passen binnen de mogelijkheden van mijn praktijk. Afhankelijk van de situatie kunnen we er ook voor kiezen samen te werken met andere hulpverleners of door te verwijzen.

Bron: Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) – Trimbos-instituut

Direct een afspraak maken

Je kunt hier een afspraak maken voor een gratis online oriëntatiegesprek.