Home

Woorden schieten tekort om mijn dankbaarheid te uiten voor jou als mijn coach. Ik zou een lang verhaal kunnen schrijven, maar dat doe ik niet. Ik wil je gewoon hartelijk bedanken voor de onschatbare inzichten die je me hebt gegeven. Je hebt me de moed en het vertrouwen gegeven om mijn waarheid te spreken, om kwetsbaar te durven zijn en authenticiteit te omarmen. Ik kijk met enorm veel positiviteit terug op onze coaching reis en kijk uit naar de toekomst. Heel erg bedankt voor alles.
Petra van H.
Klant
Ik vond je coaching rustig en zorgvuldig. Hierdoor heb ik inzicht gekregen in gedragspatronen en ontwikkelingsmogelijkheden ontdekt op dit gebied. Ik vond je coaching helder en doel gericht. Je bent een warme, integere en betrokken coach. Hierdoor heb ik stappen kunnen zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling.
Marielle Z.
Klant
De sessies hebben me geholpen om inzicht te krijgen in mijn innerlijke kind en het verwerken van mijn emotionele bagage uit het verleden. Ik voelde me begrepen door mijn coach, wat me hielp bij het accepteren en omarmen van mijn emoties. Dit heeft mijn basisvertrouwen versterkt en mijn persoonlijke groei bevorderd. Als moeder heb ik bewust mijn dochter geleerd om haar emoties te uiten en te omarmen, om te voorkomen dat zij dezelfde emotionele uitdagingen zou ervaren als ik. Dit proces heeft ook mij geholpen om mijn eigen emoties te leren accepteren en omarmen, wat ik vroeger niet had geleerd
Janne K.
Klant

Even voorstellen wie ben ik?

Als coach en ervaringsdeskundige heb ik mij door training en opleiding verdiept en gespecialiseerd in het herkennen, ontwikkelen, versterken van verminderd basisvertrouwen. Als kind groeide ik op in een onveilige omgeving. De vragen bleven. Wie ben ik? Welke invloed heeft het opgroeien in een familie met ziekte en psychische problemen gehad op mijn basisvertrouwen? Hoe heeft dit mij gevormd tot wie ik nu ben? Deze vragen fascineerden mij en stimuleerden mij om me hier verder in te verdiepen. Lees meer over mij. Het is mijn missie om anderen te begeleiden bij hun zoektocht naar zelfinzicht en om hun basisvertrouwen te versterken.

Wat kan ik voor je betekenen?
Als coach begeleid, ondersteun ik jongeren en volwassenen die last hebben van verminderd basisvertrouwen. Daarbij zet ik ook mijn eigen levenservaring en ervaringsdeskundigheid in. Dat helpt. Ik herken de problematiek en kom zo snel tot de kern. Ik help je om bewust te worden, diepgaand inzicht te krijgen, te groeien, te helen en je eigen innerlijke veerkracht te ontdekken en stevigere basis in jezelf te ontwikkelen.
 
Verminderd basisvertrouwen

Het hebben van ‘vertrouwen’ in jezelf en je ‘zijn’ is een waardevol geschenk. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms kan het voorkomen dat je basisvertrouwen, dat al tijdens de zwangerschap en van jongs af aan wordt ontwikkeld, beschadigd is geraakt door bepaalde omstandigheden tijdens je opvoeding of later in je leven.  Bijvoorbeeld als je ouders, opvoeders of gezinsleden te maken hebben gehad met trauma, ziekte, verslaving of psychische problemen. Te weinig basisvertrouwen kan bijvoorbeeld leiden tot een laag zelfbeeld, onveiligheid, onvoldoende basisvertrouwen en diverse gedragsproblemen, hechtingsproblemen en problemen op sociaal en emotioneel gebied. Verminderd basisvertrouwen kan knagen aan het fundament van je bestaan, en daarmee aan je levensgeluk.

Vergroot je levenskwaliteit

Basisvertrouwen betekent: gezond zelfvertrouwen. Je innerlijk is een veilige basis waar je met een gerust hart op terug kunt vallen. Een tekort aan basisvertrouwen kan belemmerend zijn voor je levenshouding en je vrijheid beperken. Dit kan ervoor zorgen dat je er niet toe komt om écht te doen wat je wilt in je leven. Meer basisvertrouwen vergroot je levenskwaliteit. Je ontdekt je ‘zelfbewuste ware ik’. Door je bewust te zijn van je gedrag, gevoel en de oorsprong daarvan, krijg je een middel in handen om hier iets positiefs mee te doen en hoe je een vrijer en krachtiger bestaan kunt leiden. Dat gun ik jou ook

 

Direct een afspraak maken

Je kunt hier online een afspraak maken voor een gratis online oriëntatiegesprek. 

Laatste Blogs, Nieuws en Activiteiten

Zelfontwikkeling en inzicht

De Cirkel van Onveiligheid leren herkennen

Herken je dit gevoel? Soms lijkt je basisvertrouwen te wankelen door de dieptepunten uit je levensverhaal en geschiedenis. Maar weet dat er altijd mogelijkheid is

Afbeelding1

Voor wie?

Ben je opgegroeid in een onveilige omgeving? Hebben je ouders, opvoeders of gezinsleden bijvoorbeeld te maken gehad met trauma, ziekte, verslaving of psychische problemen? Is jouw basisvertrouwen misschien al tijdens de zwangerschap negatief beïnvloed, bijvoorbeeld door alcoholverslaving of ernstige depressie bij je moeder? Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld, onveiligheid en onvoldoende basisvertrouwen. Later kunnen gedragsproblemen, hechtingsproblemen en emotionele problemen hier het gevolg van zijn.

Weet dat je niet alleen bent. Nederland telt jaarlijks ruim 400.000 ouders met psychische problemen of verslaving. Als professionele coach help ik je om weer ruimte te vinden voor je ‘ware zelf’. Je krijgt inzicht in de oorsprong van je gedrag, je leert positief om te gaan met je gevoel. Je staat dan steviger in het leven. Samen versterken we je grondhouding en basisvertrouwen. Hiermee verbetert je levenskwaliteit.

download (1)

Wat is basisvertrouwen?

Heb je een goed en gezond basisvertrouwen? Dan heb je een positief beeld van jezelf, je bent niet per se afhankelijk van de waardering, erkenning en mening van een ander om je goed te voelen. Je bent zelfverzekerd en op een bepaalde manier mild voor jezelf. Je bent je bewust van je plek in de wereld: je mag er zijn. Je weet ook dat je ‘een kind bent van je jeugd’: jouw waarheid, de liefde die je geeft en het beeld dat je van jezelf hebt, vinden hun oorsprong in je jonge jaren. Basisvertrouwen betekent: gezond zelfvertrouwen. Je innerlijk is een veilige basis waar je met een gerust hart op terug kunt vallen.

Is dit basisvertrouwen er niet? Dan kan dit knagen aan het fundament van je bestaan, en daarmee aan je levensgeluk.

Afbeelding10

Werkwijze

Ik bied gespecialiseerde coachingstrajecten aan. Ik begeleid jongeren en volwassenen op weg naar meer basisvertrouwen. Het is altijd maatwerk.

Eerst gaan we uitgebreid met elkaar in gesprek (intake). Op basis daarvan stellen we samen het begeleidingstraject vast: hoe vaak, hoe lang, welke methodieken passen we toe. Ik help je om signalen van verminderd basisvertrouwen bij jezelf te herkennen. Je krijgt inzicht in gezonde en ongezonde gedragingen en welke invloed traumatische gebeurtenissen uit jouw geschiedenis hier mogelijk op hebben. Je leert en ervaart dat bepaald gedrag, negatieve gevoelens, nare emoties en onvervulde levensbehoeften samenhangen met verminderd basisvertrouwen. We gaan van herkennen naar inzicht. Als je je bewust bent van je gedrag, je gevoel en de oorsprong daarvan, heb je een handvat om hier iets positiefs mee te doen. Samen versterken we jouw grondhouding in basisvertrouwen. Dit versterkt bij jou een bewust gevoel van ‘zijn’, van ‘er mogen zijn’, van je ‘zelfbewuste ware ik’. Dit vergroot je levenskwaliteit.

Snel naar

Basisvertrouwencoaching richt zich op het versterken van je basisvertrouwen.

Vanuit mijn praktijk werk ik samen met collega’s uit de reguliere en alternatieve gezondheidszorg. Zo bieden we jou de beste zorg. Tijdens een kort oriëntatiegesprek kijken we eerst of jouw klachten en signalen passen binnen de visie, werkwijze en mogelijkheden van mijn praktijk. Als dit het geval is, volgt een uitgebreide intake. Op basis daarvan starten we dan het begeleidingstraject. Soms is het nodig samen te werken of door te verwijzen, vooral als sprake is van ernstige lichamelijke of psychiatrische problematiek.

Basisvertrouwencoaching kan een waardevolle aanvulling zijn op reguliere hulpverlening. Lees verder

Ben je opgegroeid als KOPP/KOV-kind? Dat wil zeggen: kind van ouders met psychische problemen (KOPP) of kind van ouders met verslavingsproblemen (KOV). Basisvertrouwencoaching biedt professionele ondersteuning voor jongeren en volwassenen die zijn opgegroeid in een onveilige omgeving. Bijvoorbeeld omdat ouders of gezinsleden kampten met psychische problemen of verslaving. In zo’n omgeving loop je als kind een  risico om ook zelf psychische problemen te ontwikkelen of verslaafd te raken. Ook kun je problemen krijgen met relaties, schoolprestaties en het aangeven van je grenzen. Basisvertrouwencoaching helpt je om deze problemen aan te pakken. De coaching gaat prima samen met reguliere hulpverlening.

In Nederland groeien ruim 577.000 kinderen onder de 18 jaar op met een ouder met psychische problemen, verslaving of allebei. Dat is 1 op de 6 kinderen. Jongeren en ook volwassenen kunnen daardoor ook zelf in de problemen komen. Problemen thuis – zeker tijdens het opgroeien – beïnvloeden het basisvertrouwen. Een laag basisvertrouwen kan knagen aan het fundament van je bestaan, en daarmee aan je levensgeluk. Lees meer

Basisvertrouwencoaching biedt professionele ondersteuning aan jongeren en volwassenen die in hun kindertijd te maken hebben gehad met parentificatie. Met parentificatie bedoelen we: een ‘omgekeerde’ ouder-kindrelatie. Het kind neemt dan op jonge leeftijd te veel verantwoordelijkheid op zich, bijvoorbeeld omdat de zorg van ouders of gezinsleden op je kinderschouders rust. Veel kinderen cijferen zich in die situatie weg, hun eigen behoeften komen te weinig aan bod. Belangrijk is een goede balans tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor anderen. Parentificatie leidt vaak tot relatieproblemen later: de omgekeerde ouder-kindrelatie herhaalt zich in latere liefdesrelaties en zet deze onder spanning. Als je de oorsprong van deze negatieve patronen doorziet, kun je er iets aan gaan doen.

Basisvertrouwencoaching helpt je bij het herkennen van deze patronen. Je ontwikkelt een gezond basisvertrouwen. Soms werk ik samen met reguliere hulpverlening. Zo krijg je de beste zorg.

Waar komen de terugkerende problemen vandaan? Is sprake van parentificatie? Daar gaan we mee aan de slag. Door uit je negatieve patronen te stappen, komt een levensvervullende en duurzame relatie binnen handbereik. Lees meer

Basisvertrouwen is een belangrijk onderdeel van persoonlijke groei, welzijn en geluk. Het is van vitaal belang om mentaal en emotioneel gezond op te groeien. Verminderd basisvertrouwen kan een groot probleem zijn, ook op latere leeftijd. Het kan leiden tot een laag zelfbeeld, een gevoel van onveiligheid en een continu gespannen gevoel.

Wat is de oorzaak? Die kan liggen in de grondhouding die je hebt meegekregen en die zich tijdens je opgroeien verder ontwikkeld heeft. Dit kan leiden tot gedragsproblemen, lichamelijke problemen, hechtingsproblemen en emotionele problemen. Een tekort aan basisvertrouwen kan je belemmeren in je leven, kan je vrijheid beperken. Je komt er dan niet aan toe om écht te doen wat je wilt. Je voelt vaker dan je lief is angst, boosheid, verdriet, schaamte en schuld. Je voelt je onzeker en uit balans. En dit kan weer leiden tot altijd maar weer zaken voor je uit schuiven, je aanpassen, je passief opstellen of de onbedwingbare neiging de boel te saboteren. Daardoor ‘raak je jezelf kwijt’, je bent niet meer de persoon die je werkelijk bent. Dit kan leiden tot hechtingsproblematiek, zoals verlatingsangst en bindingsangst.

Een tekort aan basisvertrouwen kan knagen aan het fundament van je bestaan en daarmee aan je levensgeluk. Lees meer

Basisvertrouwen is de grond onder je welbevinden en je persoonlijke ontwikkeling. Biologie, opvoeding en omgeving zijn hierbij belangrijk. Ongeveer 70 procent van het basisvertrouwen is al aanwezig bij de geboorte. De overige 30 procent ontwikkelt zich tijdens de opvoeding. 

De omstandigheden waarin je opgroeit, spelen een belangrijke rol. Een groot deel van basisvertrouwen ontstaat en ontwikkelt zich in de eerste 5 tot 7 jaar van het leven. Maar: onderzoek toont aan dat dit proces nooit helemaal stopt. Als je als kind opgroeit in een onveilige omgeving, kan dit invloed hebben op je basisvertrouwen in het verdere leven. Denk bijvoorbeeld aan ouder(s) die emotioneel afwezig zijn, gezinsleden met psychische problemen of verslavingsproblematiek of heftige gebeurtenissen en negatieve ervaringen in je jeugd. Lees meer

Afspraak maken

Ben je opgegroeid in een onveilige omgeving? Hebben je ouders, opvoeders of gezinsleden te maken gehad met trauma, ziekte, verslaving of psychische problemen? Zijn er factoren tijdens de zwangerschap van je moeder die een negatieve invloed hebben gehad op je basisvertrouwen, zoals alcoholverslaving of ernstige depressie? Heb je daarom een laag zelfbeeld ontwikkeld? Ervaar je continu een gevoel van onveiligheid?

Onvoldoende basisvertrouwen kan zich later uiten in gedragsproblemen, hechtingsproblemen en emotionele problemen. Hier vind je de signalen en klachten die samenhangen met verminderd basisvertrouwen op een rij. Herken je jezelf daarin? Neem dan gerust contact op via de contactpagina of plan direct een oriëntatiegesprek in. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bepalen we samen of een coachingstraject voor jou geschikt is.

Plan een gratis oriëntatiegesprek in.

Werkwijze

Basisvertrouwen is de grond onder persoonlijke groei, welzijn en geluk. Het is belangrijk om je mentaal en emotioneel gezond te voelen. Als zijnsgeoriënteerd basisvertrouwencoach richt ik mij op het herkennen en inzichtelijk maken van signalen van verminderd basisvertrouwen. Dit belemmert jou in het dagelijks leven.

Ik ben opgeleid in zijnsgeoriënteerd werken. Je gaat de oorsprong van verminderd basisvertrouwen begrijpen. Ik leer je manieren om jouw basisvertrouwen te versterken. Je krijgt inzicht in jouw ‘innerlijke landschap’ dat is ontstaan tijdens de zwangerschap en zich verder heeft ontwikkeld in jouw kinderjaren. Je gaat herkennen welke gedragingen gezond zijn en welke niet. En welke invloed bepaalde trauma's uit jouw verleden hierop kunnen hebben. We gaan van herkennen naar inzicht. Ik leer je manieren om positief te werken aan jouw gedrag, gevoel en de oorsprong hiervan.

Visie en methodieken

Als zijnsgeoriënteerd coach heb ik mij gespecialiseerd in het thema basisvertrouwen. Ook ben ik ervaringsdeskundige. Lees hierover meer in Over mij. Het kan al misgaan in de baarmoeder, maar ook tijdens geboorte of door een trauma in je kinderjaren. Ook heftige gebeurtenissen en negatieve ervaringen in je kindertijd kunnen een verminderd basisvertrouwen tot gevolg hebben.

Tijdens mijn basisvertrouwencoaching combineer ik verschillende visies en methodieken op het gebied van basisvertrouwen, trauma en hechting. Denk bijvoorbeeld aan Zijnsoriëntatie, IoPT en de CREFT-Methode.

Juist door verschillende inzichten en werkmethoden toe te passen, krijg je een dieper inzicht in de achtergronden van jouw problematiek. We vertalen dit naar persoonlijke uitdagingen. Daardoor groeit jouw innerlijk leiderschap en jouw basisvertrouwen.